Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

continuare GDPR1

2.3 Prelucrarea de date cu caracter personal pentru efectuarea de către clienți de plăți cu cardul bancar,sau alte mijloace de plată și plata bunurilor și serviciilor către terțe părți – în legătură și cu scopul desfășurării activității principale

Informațiile colectate în legătură cu plata cu cardul pot fi prelucrate de către Florys Cool Print S.R.L în implementarea modalităților de plată alternative prin raportare la numerar și/sau pe seama furnizorilor de servicii de plată.

Informațiile de mai jos pot fi puse la dispoziție de partenerii contractuali implicați, Florys Cool Print considerând util ca acestea să fie incluse și în prezenta politică.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către Florys Cool Print S.R.L prin intermediul cardului bancar și a terminalelor POS existente în spațiile Florys Cool Print S.R.L;

(ii) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către Florys Cool Print S.R.L prin alte mijloace de plată

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract;

(ii) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți;

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) parteneri în implementarea modalităților de plată alternative prin raportare la numerar, (ii) furnizori de servicii de plată, (iii) autorități și instituții publice autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), (iii) alți parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (iv) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine Florys Cool Print S.R.L  în calitate de agenți

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terța

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari, caz in care datele transferate nu ar privi cel mai probabil clienții  Florys Cool Print S.R.L, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile Florys Cool Print S.R.L care pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  sau de Florys Cool Print S.R.L ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus, furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a plăti cu cardul / tichete de masă bunurile/serviciile achiziționate de la Florys Cool Print S.R.L sau imposibilitatea de a efectua plata contravalorii bunurilor/serviciilor oferite de terțe părți (furnizori de apă, curent electric, gaze naturale, internet, servicii de canalizare, credite, asigurări etc).

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.4 Prelucrarea de date cu caracter personal pentru monitorizarea / asigurarea securității persoanelor / spațiilor / bunurilor prin camere video de tip CCTV, în contextul activităților companiei.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) V-ați aflat în calitate de (potențial) client, angajat Florys Cool Print S.R.L , cocontractant al Florys Cool Print S.R.L , angajat/reprezentant al unui cocontractant al Florys Cool Print S.R.L , terță persoană în spațiile Florys Cool Print S.R.L reprezentate de parcări, magazine (inclusiv zona căilor de acces, a zonelor cu valori, zona locurilor de depozitare şi sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor, zona caselor de marcat, zona intrărilor şi ieșirilor, zona spațiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor).

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei activități referitoare la monitorizarea / asigurarea securității persoanelor / spațiilor / bunurilor prin camere video de tip CCTV (de ex. lucrați în cadrul unei entități care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție).

(iii) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Florys Cool Print S.R.L urmare a transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu scopul de mai sus.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L  sau al unei terțe părți;

(ii) obligația legală;

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) organe judiciare (instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală), organe de ordine publică și siguranță națională, (iii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), (iv) entități care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție, (v) entități care operează magazine Florys Cool Print S.R.L  (în calitate de agenți), (vi) entități din grup, afiliate (vii) alți parteneri contractuali și contractanți ai acestora

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de identificare de fapte reprobabile sau solicitări de la autorități când, ocazional, transfer către persoane sau chiar autorități în afara țării implicate în analiza situației și identificarea căilor de urmat de Florys Cool Print pot avea loc.

(f) Perioada de stocare

Ca regulă, datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade de 30 de zile, după caz. În situați identificării între timp a unor cazuri care necesită mai mult timp de stocare (de exemplu, identificarea unei fapte reprobabile sau solicitarea de cooperare din partea unei autorități) se vor avea în vedere: (i) duratele prevăzute de alte legislații specifice; (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus

(i) Neobținerea datelor cu caracter personal (a imaginii) de privind (potențiali) clienți și alte persoane decât (potențiali) clienți (de ex. persoane reprezentând organe de control, inspecție, angajați ai cocontractanților Florys Cool Print S.R.L  care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție, curățenie, ridicare deșeuri, transport, furnizare bunuri) ar duce la nerespectarea de către   Florys Cool Print S.R.L  a unei obligații legale (de ex. fiind necesară pentru permiterea legitimării) sau neasigurarea interesului legitim de monitorizare / asigurare a securității persoanelor / spațiilor / bunurilor. Consecința nefurnizării sau absenței acestor date cu caracter personal poate reprezenta o încălcare a legii și/sau a obligațiilor de serviciu, încălcarea contractului de muncă.

(ii) Obținerea de către Florys Cool Print S.R.L  a datelor cu caracter personal (nume și prenume) a angajaților cocontractanților Florys Cool Print S.R.L  care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție este necesară pentru execuția contractelor stabilite cu acești cocontractanți. Consecința neobținerii de către  Florys Cool Print S.R.L  a acestor date cu caracter personal împiedică execuția în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivelor contracte.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.5 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul desfășurării activității principale

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Florys Cool Print S.R.L în vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către Florys Cool Print S.R.L în legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(v) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al Florys Cool Print S.R.L

(vi) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la Florys Cool Print S.R.L ca urmare a transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu scopul de mai sus.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți;

în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate.

(e) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  sau de Florys Cool Print S.R.L  ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(f) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către   Florys Cool Print S.R.L a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unui contract (între Florys Cool Print S.R.L și entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați. Consecința neobținerii de către Florys Cool Print S.R.L   a acestor date cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili un contract ori imposibilitatea de a se executa în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) respectivul contract.

(g) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.6 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul evaluării potențialilor parteneri contractuali și prelucrarea datelor cu caracter personal ale asociaților / acționarilor, reprezentanților (legali / convenționali) potențialilor parteneri contractuali și altor persoane în conexiune cu aceștia

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Florys Cool Print S.R.L în vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați);

(ii) Ați fost contactat de către Florys Cool Print S.R.L în legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați;

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L;

(iv) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L;

(v) Date Cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Florys Cool Print S.R.L urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu Scopul analizat;

(vi) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al Florys Cool Print S.R.L.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți;

în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi)

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin, în funcție de caz, în situații identificate a include elemente de extraneitate sau de posibil risc raportat la regulile de etică sau colaborare ale Florys Cool Print S.R.L.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile Florys Cool Print S.R.L care pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  sau de Florys Cool Print S.R.L ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către Florys Cool Print S.R.L a datelor cu caracter personal este necesară pentru stabilirea unui contract (între Florys Cool Print S.R.L și dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către Florys Cool Print S.R.L a Datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a se stabili asemenea contract.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.7 Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de recrutare.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, website, etc.) un CV sau o propunere de colaborare cu Florys Cool Print S.R.L

către Florys Cool Print S.R.L, către o entitate specializată în recrutarea de angajați, către platforme online de recrutare.

(ii) Ați fost contactat de către Florys Cool Print S.R.L în vederea unei eventuale colaborări cu Florys Cool Print S.R.L (în calitate de potențial angajator).

(iii) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Florys Cool Print S.R.L urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu scopul analizat (de ex. scrisori de recomandare emise de dumneavoastră).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți. (ii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării), (, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine  Florys Cool Print S.R.L  în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații atipice in care si alte scopuri ar putea fi relevante.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de  Florys Cool Print S.R.L  sau de Florys Cool Print S.R.L ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L  urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru stabilirea unei relații de muncă. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a se stabili o relație de muncă.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.8 Prelucrarea de date cu caracter personal în scop financiar-contabil (inclusiv în caz de colaborare cu colaboratori externi pentru efectuarea de audituri externe).

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați intrat (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați) într-o relație de afaceri cu Florys Cool Print S.R.L.

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L i (de ex. în activitatea de transport de numerar de la banca cu care Profi colaborează la destinații indicate de Florys Cool Print S.R.L).

(iii) Sunteți/ați fost beneficiarul/reprezentantul beneficiarului unei sponsorizări/donații/mecena efectuată de către Florys Cool Print S.R.L.

(iv) Sunteți/ați fost în orice alt mod beneficiarul unei plăți/execuției unei prestați ori debitorul unei plăți/prestații către Florys Cool Print S.R.L (de ex. printr-o hotărâre judecătorească datorați o sumă de bani către Florys Cool Print S.R.L).

(v) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Florys Cool Print S.R.L ca  urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Profi și terțe părți în legătură cu Scopul analizat.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Profi sau al unei terțe părți;(ii) obligația legală;(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați (și care are o relație de afaceri, colaborare ori de altă natură cu  Florys Cool Print S.R.L), (iv) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (v) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (vi) entități din grup, afiliate; (vii) (vi) entități care operează magazine Florys Cool Print S.R.L  în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop mai puțin în legătură cu alte scopuri, precum vânzări sau achiziții de active sau relații de grup, sau în situații punctuale, și în care Florys Cool Print S.R.L intenționează să urmeze regimul juridic aplicabil.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  sau de Florys Cool Print S.R.L ; (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date; și (iv) durata relației contractuale.

Florys Cool Print urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus folosirea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau gestionarea activității pe baze economico-financiare.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.9 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul protecției juridice a Florys Cool Print S.R.L (a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(iii) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către Florys Cool Print prin intermediul cardului bancar sau a tichetelor de masă pe suport electronic (TME) și a terminalelor POS existente în spațiile Florys Cool Print S.R.L.

(iv) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor (apă, canalizare, curent electric, gaze naturale, internet, credite, asigurări etc.) oferite de către terțe părți prin intermediul sistemului/terminalelor PayPoint existente în spațiile Florys Cool Print S.R.L.

(v) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al Florys Cool Print S.R.L pentru operarea unui magazin Florys Cool Print S.R.L.

(vi) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o plângere, sesizare, reclamație, critică, observație, apreciere către Profi urmare interacționării cu Florys Cool Print S.R.L.

(vii) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o plângere, reclamație, către Profi urmare interacționării cu Florys Cool Print S.R.L (de ex. locuiți în vecinătatea unui magazin Florys Cool Print S.R.L și sunteți deranjat de zgomotul creat cu ocazia aprovizionării firmei).

(viii) Sunteți/ați fost în orice alt mod beneficiarul unei plăți/execuției unei prestați ori debitorul unei plăți/prestații către Florys Cool Print S.R.L  (de ex. printr-o hotărâre judecătorească datorați o sumă de bani către Florys Cool Print S.R.L);

(ix) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Florys Cool Print S.R.L urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu Scopul analizat;

(x) Florys Cool Print S.R.L trebuie să efectueze anumite raportări ori trebuie să răspundă unor solicitări din partea autorităților/instituțiilor publice (de ex. Agenția Națională de Administrare Fiscală, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală, Inspectoratul Teritorial de Muncă);

(xi) Ați fost/sunteți implicat în discuții la care și Florys Cool Print participă referitoare la subiecte de interes pentru obiectul de activitate al Florys Cool Print S.R.L /sectorul de activitate în care activează Florys Cool Print S.R.L ori pentru alt subiect de interes pentru Florys Cool Print S.R.L.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți.

(ii) procesarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus.

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, curți de arbitraj, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale, Inspectoratul Teritorial de Muncă), (iii) alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților  Florys Cool Print S.R.L  ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători), (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine  Florys Cool Print S.R.L  în calitate de agenți

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații punctuale, de dispute sau identificare de încălcări ale drepturilor Florys Cool Print sau de fapte reprobabile sau de solicitări de la autorități, și în care Profi intenționează să urmeze regimul juridic aplicabil.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de  Florys Cool Print S.R.L sau de Florys Cool Print S.R.L ; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie, însă, odată obținute legal, Florys Cool Print are în vedere prelucrarea lor pentru protejarea sa juridică, în limitele legii.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

3. Drepturile și limitele drepturilor pe care le au persoanele vizate

În calitate de persoană vizată aveți drepturile prevăzute de legislația aplicabila, în limitele descrise acolo si menționate mai jos.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, Florys Cool Print poate fie să perceapă o taxă rezonabilă, fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care Florys Cool Print S.R.L are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Cu caracter general, drepturile pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau dreptului intern; asemenea limitări pot avea scopul de a asigura: a) securitatea națională; b) apărarea; c) securitatea publică; d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; g) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; (i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; (j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

3.1 Dreptul de acces al persoanei vizate

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

3.2 Dreptul la rectificarea datelor personale

3.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența unor motive legitime ale Profi care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; c) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.4 Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

3.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care: a) prelucrarea nu se bazează pe consimțământ sau pe un contract; sau (b) prelucrarea nu este efectuată prin mijloace automate.

3.6 Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim, sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazul în care Florys Cool Print S.R.L demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.7 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

3.8 Dreptul de a retrage consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia sau procesarea are loc pe alt temei (i.e. interesul legitim).

4. Terminologie

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru pentru reglementarea și supervizarea domeniului și legislației pentru protecția datelor cu caracter personal. În România, autoritate de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă website http://www.dataprotection.ro/).

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

„prelucrare” “prelucrate” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„date speciale cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

5. Alte informații

Prezenta Politică este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?